N   O   C   L   E   G    I     W     G   Ó   R   A   C   H   -   B   I   E   S   Z   C   Z   A   D   Y     T   A   T   R   Y     B   E   S   K   I   D   Y    -    K    A    R    P    A    T    Y

karpaty logo

Kliknij + i poleć naszą stronę dziękujemy :-) ;)


| STRONA GŁÓWNA | KARPATY | RUMUNIA | UKRAINA | SŁOWACJA | POLSKA | WĘGRY | AUSTRIA | CZECHY
R                E                K                L                A                M                A


karpaty zdjęcie tygodnia LOSOWE ZDJĘCIE
karpaty galeria Więcej zdjęć w galerii
karpaty galeria Najnowsze zdjęcia
karpaty galeria Najczęściej oglądane
karpaty galeria Najlepiej oceniane
karpaty wstep WSTĘP
noclegi karpaty NOCLEGI NAJNOWSZE
karpaty Karpaty
karpaty galeria Galeria zdjęć
karpaty flora Fauna Karpat
karpaty flora Flora Karpat
karpaty artykuły Ciekawe artykuły
karpaty wydawnictwa Ciekawe wydawnictwa
karpaty relacje Karpackie relacje z wypraw
karpaty księgarnia Karpacka księgarnia
linki Ciekawe strony
karpaty kontakt KONTAKT
karpaty reklama REKLAMA
karpaty polska POLSKA
karpaty polskie góry Góry podział na pasma
karpaty polskie artykuły Przewodnik
noclegi karpaty NOCLEGI POLSKA
karpaty polskie galeria Galeria
karpaty polskie mapy Mapy
polska forum Forum Bieszczady i inne
karpaty księgarnia Księgarnia - Polska
karpaty rumunia RUMUNIA
karpaty rumuńskie KARPATY RUMUŃSKIE
karpaty rumuńskie góry Góry podział na pasma
karpaty artykuły Przewodnik
Atrakcje na mapie Atrakcje na mapie
noclegi karpaty NOCLEGI RUMUNIA
karpaty rumuńskie galeria Galeria
mapy rumunia Mapy
rumunia forum Forum Rumuńskie
rumunia Grupa RUMUNIA na Fb
karpaty księgarnia Księgarnia - Rumunia
rumunia webcam Webcam w Rumunii
karpaty słowacja SŁOWACJA
karpaty słowackie góry Góry podział na pasma
karpaty słowackie artykuły Przewodnik
noclegi karpaty NOCLEGI SŁOWACJA
karpaty słowackie galeria Galeria
karpaty słowackie mapy Mapy
słowacja forum Forum Słowackie
karpaty księgarnia Księgarnia - Słowacja
karpaty ukraina UKRAINA
karpaty ukraińskie Góry podział na pasma
karpaty artykuły Przewodnik
noclegi karpaty NOCLEGI UKRAINA
karpaty ukraińskie galeria Galeria
Karpaty mapa Bieszczady Wschodnie Mapy
Pogoda Zakarpacie Pogoda na Zakarpaciu
Karpaty ukraińskie szlaki Nowe szlaki
rumunia forum Forum Ukraińskie
karpaty księgarnia Księgarnia - Ukraina
Numery ratunkowe HRPZ Numery ratunkowe HRPZ
zdjęcie tygodnia
Lawiny
karpaty węgry WĘGRY
karpaty węgierskie KARPATY WĘGIERSKIE
karpaty artykuły Przewodnik
noclegi karpaty NOCLEGI WĘGRY
karpaty węgierskie Góry podział na pasma
karpaty węgierskie mapy Mapy
karpaty księgarnia Księgarnia - Węgry
karpaty czechy CZECHY
karpaty czeskie Góry podział na pasma
karpaty artykuły Przewodnik
noclegi karpaty NOCLEGI CZECHY
karpaty księgarnia Księgarnia - Czechy
karpaty austria AUSTRIA
karpaty austriackie KARPATY AUSTRIACKIE
karpaty artykuły Przewodnik
karpaty austria Góry podział na pasma
karpaty księgarnia Księgarnia - Austria
Nowości na forum NOWOŚCI NA FORUM
 Wszystkie barwy jesieni 2017
 3-23 września 2017 r. w Bieszczadach. Zwięzła relacja
 Dobre żarcie w knajpie bieszczadzkiej
 Pomoc w ułożeniu trasy 'pętelki' od schr. do schr. [4 dni]
 4 dni w bieszczadach.
 Pierwszy raz we troje - Bieszczadzki weekend
 Parkingi
 Propozycja wycieczki
 Wyprawa rowerowa. Sakwy 2017
 Wyprawa z malutką Agatką
karpaty czechy FACEBOOK
karpaty współpraca WSPÓŁPRACA
karpaty
I Twój materiał może znaleźć się w portalu Karpaty.travel.pl. Masz pomysł na ciekawy artykuł, relację z wyprawy, wyjazdu czy wycieczki ? Swoimi wrażeniami możesz podzielić się na łamach naszego serwisu. Wystarczy wyslać na adres mailto:
redakcja@karpaty.travel.pl materiał, zdjęcia i oświadczenie, że Jesteś autorem a my po weryfikacji zamieścimy go w odpowiednim dziale.
karpaty reklama google REKLAMA
Karpaty aktualności POLECANE ARTYKUŁY
Karpaty aktualności ARTYKUŁY I AKTUALNOŚCI
Loading
Karpaty Portal Internetowy www.karpaty.travel.pl noclegi i przewodnik

Karpaty Rumuńskie: Alba Iulia 2013-04-28 16:06:32 CEST

Alba Iulia, Gyulafehérvár (węg.), Weissenburg lub Karlsburg (niem.), Białogród Juliski (staropol.) jest miastem dość specyficznym. Nie znajdziemy tu ani efektownej starówki, ani harmonijnej urbanistyki, tak charakterystycznych dla innych miast regionu. Z drugiej jednak strony, jako dawna stolica Siedmiogrodu, szczyci się niezwykle cennymi zabytkami, ważnymi dla dziedzictwa kulturowego wielu narodów - Rumunów, Węgrów, a także Polaków.

Widok na twierdzę.

Wielka historia Alba Iulia zaczyna się wraz z podbojem starożytnej Dacji przez imperium rzymskie. Osada Apulum została założona bezpośrednio po pokonaniu króla Daków Decebala, a więc za panowania cesarza Trajana. Po reorganizacji administracyjnej prowincji, dokonanej za panowania cesarza Antoninusa Piusa, Apulum stało się stolicą całej prowincji. Zintensyfikowaniu kontaktów handlowych służyła ukończona w 108 r. nowa bita droga, łącząca Apulum z innymi miastami prowincji, w szczególności z bogatym ośrodkiem rzymskiej Dacji - Colonia Ulpia Traiana Sarmigetusa Regia (dzisiejsza Sarmizegetusa). Dzięki rozbudowie cesarskich dróg Apulum stało się głównym węzłem komunikacyjnym prowincji.

Sobór Koronacyjny

Wraz z opuszczeniem Dacji przez Rzymian nadeszły mroczne wieki także dla dawnej stolicy, wielokrotnie plądrowanej przez wędrujące plemiona barbarzyńców. W VII stuleciu w najbliższej okolicy dawnego miasta, będącego wówczas jedną stertą gruzu, osiedliły się plemiona słowiańskie, które stworzyły jego nową nazwę: Belgrad, tzn. "biały gród". Przetrwała ona do naszych czasów. W IX w. na dość krótki okres okolice Alba Iulia zamieszkiwane były przez plemiona bułgarskie, co potwierdzają wykopaliska Archeologiczne.

Wnętrze Soboru Koronacyjnego.

Zajęcie Białogrodu przez Węgrów nastąpiło prawdopodobnie w końcu X w. Na czele oddziału zdobywców stał Gyula (gyula to tytuł najwyższego wodza Madziarów; nie wiadomo, jak doszło do tego, iż zamieniono go na imię - być może jest to zasługa kronikarzy, którzy określenie godności zaczęli zapisywać wielką literą). On to wzniósł pierwsze fortyfikacje na pozostałościach rzymskich budowli. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta było założenie w XI w. biskupstwa misyjnego. Pierwszego biskupa wymieniają kroniki w 1075 r. jako episcopus Bellegradensis. Pomyślny rozwój miasta na początku XIV w. zakłócił w 1437 r. najazd turecki, podczas którego armia dowodzona przez sułtana Murada II zdobyła i zniszczyła miasto.

Katedra św. Michała

Złoty wiek dla miasta nadszedł wraz z utworzeniem samodzielnego Księstwa Siedmiogrodu ze stolicą w Alba Iulia. To właśnie tu rezydował na stałe dwór książęcy i tu także odbywały się sejmy stanowe (diety). W 1559 r. w Alba Iulia zmarła Izabela Jegiellonka, córka króla Polski Zygmunta Starego, matka książąt siedmiogrodzkich z rodziny Zápolya. W 1567 r. na sejmie w Alba Iulia postanowiono, że w razie bezpotomnej śmierci syna Izabeli, księcia Jana Zygmunta Zápolyi, władzę w państwie przejmie Stefan Batory z Somlyó, przyszły król Polski. Batory nie zapomniał swojej pierwszej stolicy i, będąc już królem Polski, przysłał do Alba Iulia jezuitę Jakuba Wujka, który przez pewien czas pełnił funkcję nauczyciela bratanka królewskiego, Zygmunta Batorego.

Nagrobki Izabeli, córki Zygmunta Starego, oraz jej syna Jana Zygmunta Zapolyi.

Epizodem w dziejach miasta, dziś wielce tam eksponowanym, był w 1599 r. uroczysty wjazd hospodara wołoskiego Michała Walecznego, który na skutek pomyślnych, lecz bardzo kruchych układów politycznych na kilka miesięcy zjednoczył pod swym berłem trzy państwa protorumuńskie: Wołoszczyznę, Siedmiogród i Mołdawię. Postać Michała Walecznego (Mihai Viteazul) jest dla współczesnych Rumunów argumentem potwierdzającym prawa Rumunii do tych terenów. Jedynym dziełem Michała Walecznego, które przetrwało jego upadek, było ustanowienie w 1600 r. biskupstwa prawosławnego z siedzibą w Alba Iulia. W istniejącej obok katedry drukarni powstały bardzo istotne dla kultury rumuńskiej dzieła, takie jak Nowy Testament Białogrodzki (1648).

Katedra św. Michała

Szczytowy okres w histori Alba Iulia w zakresie życia intelektualnego przypada na 1. poł. XVII w. W 1622 r. książę Transylwanii Gabriel Bethlen założył tu Akademię, składającą się z trzech fakultetów. Kres jej istnieniu przyniósł w 1658 r. najazd turecki, który doszczętnie zniszczył miasto, skutkiem czego Akademię przeniesiono do Aiud. W 1696 r. mistrz tej szkoły, Grzegorz Buitul, przełożył katolicki katechizm na język rumuński. Działania te były spowodowane polityką Kościoła rzymskokatolickiego, który dążył do zawarcia unii z rumuńskimi wyznawcami prawosławia. W tym celu w Alba Iulia zebrał się w 1698 r. Święty Synod, złożony z prawosławnych biskupów i popów, który zaakceptował unię z Rzymem. Odtąd Alba Iulia stała się siedzibą metropolity unickiego. Aby oddać pełny krajobraz religijny miasta, należy jeszcze wspomnieć, że co najmniej od 1591 r. istniał w Alba Iulia sąd Żydów sefardyjskich.

Katedra św. Michała

Pod koniec XVII w., wraz z przejściem Siedmiogrodu pod władzę Habsburgów, zniesiona została autonomia księstwa. Po powstaniu antyhabsburskim Franciszka II Rakoczego (1703-11) cesarz Austrii Karol VI postanowił zbudować w Alba Iulia potężną, nowoczesną twierdzę, która stałaby na straży austriackiego panowania w Siedmiogrodzie. Prowadzone 19 lat (1714-33) prace zakończyły się całkowitym opasaniem miasta nowoczesnymi systemami bastionów i kazamatów. Wielki dzień w historii miasta nadszedł 1 XII 1918 r., kiedy Wielkie Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramuresz, wraz ze 100-tysięcznym tłumem przybyłych Rumunów, jednomyślnie uchwaliło przyłączenie Transylwanii do Królestwa Rumunii. Cztery lata później (1922) w Alba Iulia dokonano uroczystej koronacji Ferdynanda I jako króla ostatecznie zjednoczonej Rumunii.

Uniwersytet 1 grudnia 1918

Twierdza Alba Carolina, nazywana tak na cześć cesarza Karola VI, jest wspaniałym zabytkiem XVIII-wiecznej sztuki fortyfikacyjnej. Wzniesiona w latach 1714-33, według planów włoskiego architekta Giovanniego Morando Viscontiego, bezpośrednio nawiązuje do francuskiego systemu fortyfikacyjnego stworzonego przez marszałka Francji Sebastiana Le Prestre Vaubana. W Europie Środkowej jedynie twierdze w Terezínie (Czechy) i Nowym Sadzie (Serbia) zachowały się w równie idealnym stanie. Tylko mały odcinek ziemnych fortyfikacji od zachodniej strony uległ splantowaniu wskutek budowy Soboru Koronacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują reprezentacyjne bramy prowadzące do twierdzy, wśród których wyróżnia się wschodnia brama górna, zwieńczona wspaniałym, pełnoplastycznym wizerunkiem cesarza Karola VI na koniu. Jest to dzieło Jana Königa.

Wschodnia Brama Główna

Katedra rzymskokatolicka św. Michała stanowi jeden z najcenniejszych zabytków na terytorium Rumunii. Już w X stuleciu na miejscu dzisiejszej świątyni istniała niewielka rotunda z małą apsydą ołtarzową. W 2. poł. XI w., za panowania króla węgierskiego Władysława I Świętego, rozpoczęto budowę nowej świątyni w układzie bazylikowym, którą ukończono między 1090 a 1140 r. Najazd Tatarów na Królestwo Węgierskie (1241) zniszczył pierwszą katedrę. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto z inicjatywy biskupa Gallusa w poł. XIII w. Wtedy to wzniesiono budowlę trójnawową z transeptem (nawą poprzeczną) i trzema zamykającymi nawy absydami.

Sala Zjednoczenia

W 1277 r. kościół uległ zniszczeniu. Lata 1287-91 przypadają na finalizowanie prac przy odbudowie świątyni, których końcowym etapem kierował budowniczy Jan z Saint-Dié. Prawdopodobnie to właśnie wg. jego projektu rozbudowano prezbiterium kościoła, które znacznie przedłużono i zamknięto wielobocznie. Również z tym okresem należy wiązać budowę dość oryginalnego rozwiązania portalowego, usytuowanego pomiędzy planowanymi dwiema wieżami zachodniej fasady. Według historyków sztuki zaangażowanych w prace przy katedrze strzecha budowlana zrealizowała także budowę kościoła cysterskiego w siedmiogrodzkiej miejscowości Cârţa. Z dwóch planowanych wież zachodniej fasady zbudowano jedynie wieżę południową.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

Wnętrze świątyni jest dość skromne. Pomiędzy północną nawą boczną a transeptem znajduje się słabo wydzielona od reszty świątyni Kaplica Królewska, gdzie umieszczono dwa sarkofagi należące do Izabeli Jagiellonki oraz jej syna Jana Zygmunta Zápolyi. Po śmierci męża, króla Węgier Jana Zápolyi, Izabela Jagiellonka w imieniu małoletniego syna sprawowała rządy w Siedmiogrodzie. Mimo wygnania, powróciła ostatecznie do Alba Iulia, aby tutaj umrzeć w 1559 r. Na trumnie królowej widzimy jej postać przedstawioną w stroju renesansowym z insygniami królewskimi. U jej stóp znajdują się tarcze z herbami Polski (Orzeł Jagielloński) i Węgier, a także z herbem matki Izabeli, Bony Sforzy, oraz męża Jana Zápolyi. Boki sarkofagu wypełniają sceny zaczerpnięte z przypowieści o dobrym Samarytaninie.

Fortyfikacje twierdzy

Sarkofag księcia Jana Zygmunta jest analogiczny do grobowca matki. U stóp zmarłego, którego postać ułożona jest dość sztywno, także znajdują się tarcze herbowe o podziale czteropolowym, na których widnieją herby Siedmiogrodu, Polski i Węgier, a także herb rodzinny Zápolyi. Boki sarkofagu księcia pokrywają płaskorzeźby przedstawiające scenę oblężenia miasta oraz pochód wojsk. W południowej nawie bocznej zachowały się także sarkofagi rodziny Hunyady, są one jednak w o wiele gorszym stanie niż sarkofagi królewskie. Na szczególną uwagę zasługuje sarkofag Jana Hunyadyego, namiestnika Królestwa Węgierskiego po tragicznej śmierci Władysława Warneńczyka, kilkakrotnego zwycięzcy w walkach z imperium osmańskim.

Fortyfikacje najeżone są licznymi lochami i przejściami podziemnymi

Sarkofag zdobiony jest płaskorzeźbą ze scenami wojennymi, wśród których po jednej stronie widoczna jest bitwa kawalerii z Turkami, po drugiej zaś - zwycięski pochód wojsk. Równie cenny jest zachowany zespół plastycznych płyt nagrobnych Hunyadych - m.in. Władysława, brata króla Węgier Macieja Korwina. Świeże wieńce i kwiaty w kolorach flagi węgierskiej świadczą iż miejsce to we współczesnej Rumunii jest najważniejszym symbolem dawnej potęgi Węgier, a katedra w Alba Iulia niezaprzeczalnie przywodzi na myśl utracone węgierskie Kresy. Do Kaplicy Królewskiej przylega równie cenna kaplica Ducha Świętego. Zbudowana w 1512 r. z fundacji proboszcza katedralnego Jana Lazoniusa, stanowi najczystszą stylowo budowlę renesansową na terenie Rumunii. Warto wspomnieć również o krypcie (w południowej ścianie) biskupa Árona Mártona (1896-1980) - obrońcy praw człowieka, protestującego m.in. przeciw deportacjom Żydów w czasie II wojny światowej, prześladowanego przez faszystów i komunistów, wielkiego autorytetu dla rumuńskich Węgrów.

Jedna z kilku bram prowadzących do twierdzy.

Sobór Koronacyjny to obecnie najbardziej reprezentatywna budowla miasta. Kompleks stoi nieopodal katedry rzymskokatolickiej, nad którą wyraźnie dominuje. Bez wątpienia w pewien sposób jest to działanie zamierzone przez budowniczych Soboru, którzy chcieli pokazać wyższość kultury i narodu rumuńskiego nad katolicyzmem, reprezentowanym głównie przez ludność węgierską. Budowę soboru rozpoczęto w 1921 r. - a więc 2 lata po zjednoczeniu krainy z Królestwem Rumunii. Projekt całego kompleksu wykonał architekt Victor Ștefănescu, nawiązując bezpośrednio do innych zespołów cerkiewnych budowanych wówczas w Siedmiogrodzie w tak zwanym stylu narodowym, który jednak ciągle jeszcze się kształtował. Mimo że punktem wyjścia dla architekta była cerkiew książęca wzniesiona w dawnej stolicy Wołoszczyzny, Târgovişte, styl wołoski został tu jednak dalece przekształcony na rzecz monumentalizmu, który z zasady był sprzeczny z kanonem sztuki wołoskiej.

Sobór Koronacyjny.

Przed wejściem do katedry umieszczone są płyty upamiętniające Wielkie Zgromadzenie Narodowe (1918). Znajdująca się w centrum założenia cerkiew katedralna Trójcy Świętej ozdobiona jest malowidłami wykonanymi przez C. Petrescu. Wyróżniają się tu portrety Michała Walecznego i jego żony, znajdujące się w kruchcie świątyni. Nazwa Soboru pochodzi od uroczystej koronacji, której dokonał w tym miejscu król Rumunii Ferdynand I (1922) i która - podobnie jak cała budowla - miała na celu ostateczne potwierdzenie prawa Rumunii do Siedmiogrodu.

Sobór Koronacyjny.

Biblioteka Batthyáneum powstała w 1784 r. z inicjatywy ówczesnego rzymskokatolickiego biskupa Alba Iulia, Ignacego Batthyániego, bibliofila z zamiłowania. Obecnie Biblioteka Batthyáneum jest jednym z największych ośrodków badawczych w Rumunii. W tym samym budynku mieści się, założone także przez biskupa Batthyániego, najstarsze w Rumunii obserwatorium astronomiczne.

Cerkiew Trójcy Świętej.

Pałac książęcy, stojący nieopodal katedry rzymskokatolickiej, został zbudowany na przełomie XIV i XV w. przez biskupów Alba Iulia z przeznaczeniem na kurię biskupią. Po ustanowieniu niezależnego Księstwa Siedmiogrodu pałac przebudowano w stylu renesansowym i przeznaczono na stałą siedzibę dworu książęcego. W jego murach obradował sejm siedmiogrodzki. W obrębie budowli znajdują się dwa dziedzińce wewnętrzne, a przed pałacem stoi pomnik Michała Walecznego na koniu. Pałac Apora, zbudowany w XVII w. przez księcia o tym nazwisku, reprezentuje styl późnorenesansowy.

Pałac książęcy.

Sala Zjednoczenia to dość pokaźny budynek stojący nieopodal pałacu książęcego, zwrócony fasadą w stronę parku. To właśnie tu obradowało Wielkie Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramuresz, składające się z ponad tysiąca delegatów, którzy 1 XII 1918 r. uchwalili zjednoczenie ziem będących dotąd pod panowaniem austro-węgierskim z Królestwem Rumunii. Obecnie w budynku tym mieści się Muzeum Zjednoczenia, obrazujące wielowiekową dążność społeczności rumuńskiej do zjednoczenia wszystkich ziem rumuńskich w jedno państwo - jakże ważny i nieustannie obecny czynnik kształtujący światopogląd narodu rumuńskiego.

Sala Zjednoczenia.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, założone w 1887 r., mieści się naprzeciwko Sali Zjednoczenia, w budynku nazywanym Babilonem. Na uwagę zasługuje przede wszystkim dział rzeźby antycznej (pochodzącej z wykopaliska Apulum) oraz kolekcja etnograficzna. Przed główną bramą twierdzy stoi obelisk poświęcony pamięci przywódców powstania chłopskiego (1784), którymi byli Horea, Kriszan (CriVan) i Cloşca. Tutaj ich więziono i tutaj stracono (1785). Z platformy obelisku rozciąga się wspaniały widok na okolice Alba Iulia. Warto także przespacerować się wzdłuż bastionów w kierunku południowym do niezwykle urokliwej, małej drewnianej cerkwi Trójcy Świętej, zbudowanej w stylu siedmiogrodzkim z charakterystyczną wyniosłą iglicą dzwonnicy.

Obelisk poświęcony pamięci przywódców powstania chłopskiego.

Tekst udostępniony przez: Wydawnictwo Bezdroża
Foto: I. Jóźwik

Więcej można przeczytać:


Wyświetl większą mapę

skomentuj komentarze: 1 | wyslij znajomemu |

Wszystkie zdjęcia na stronie "www.karpaty.travel.pl" chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do celów komercyjnych, zamieszczanie na innych stronach internetowych, przedruk lub inne formy powielania, wymagają zgody redakcji. © Karpacki Serwis Informacyjny - 2009 - 2010. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i na forum. Są one prywatnymi komentarzami i opiniami użytkowników.

Serwis Karpaty.travel.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu Karpaty.travel.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

karpaty pogoda POGODA RO
karpaty pogoda POGODA UA
karpaty pogoda POGODA PL
karpaty pogoda POGODA SK
karpaty pogoda POGODA CZ H A
karpaty nowości POLECAMY
W Górach Jest Wszystko co Kocham - sklep

Baza miejsc noclegowych
Tu znajdziecie miejsca noclegowe w różnych zakątkach Karpat. Baza ofert będzie sukcesywnie powiększana.
[więcej ...]

Ciekawe miejsca w Karpatach rumuńskich
Znajdziecie tutaj opisy najciekawszych i najbardziej popularnych miejsc w Karpatach rumuńskich. Listę tych miejsc podzieliliśmy na poszczególne pasma górskie lub regiony.
[więcej ...]

Flora Karpat
Dział w naszych galeriach poświęcony karpackiej florze. Znajdziecie tutaj zarówno ciekawe gatunki jak i te bardziej pospolite, występujące w Karpatach.
[więcej ...]

Ciekawe miejsca w Karpatach ukraińskich
Znajdziecie tutaj opisy najciekawszych i najbardziej popularnych miejsc w Karpatach ukraińskich. Listę tych miejsc podzieliliśmy na poszczególne pasma górskie lub regiony.
[więcej ...]

Karpackie wydawnictwa
Szukasz mapy, przewodnika czy albumu ? W tym dziale znajdziesz recenzje nowych, jak i tych będących na półkach wydawnictw karpackich.
[więcej ...]

Co rośnie w Karpatach?
Artykuły opisujące karpacką florę. Od mchów poprzez porosty, kwiaty po drzewa.
[więcej ...]

Ciekawe miejsca w Karpatach polskich
Znajdziecie tutaj opisy najciekawszych i najbardziej popularnych miejsc w Karpatach polskich. Listę tych miejsc podzieliliśmy na poszczególne pasma górskie lub regiony.
[więcej ...]

Osobliwości Karpat
Galerie zdjęć pokazujące ciekawe miejsca w Karpatach. Zamki, skanseny, cerkwie, rezerwaty - najciekawsze przedstawiamy w tym dziale.
[więcej ...]

Najwyżej oceniane
Najlepiej oceniane zdjęcia w naszych galeriach. Fotografie, które zdobyły najwięcej gwiazdek od naszych gości głosujących w galeriach.
[więcej ...]

Ciekawe miejsca w Karpatach słowackich
Znajdziecie tutaj opisy najciekawszych i najbardziej popularnych miejsc w Karpatach słowackich. Listę tych miejsc podzieliliśmy na poszczególne pasma górskie lub regiony.
[więcej ...]

karpaty nowość NOWOŚĆ

Wersja online
ZOBACZ

Wersja papierowa
KUP


karpaty banery PROMOWANE OFERTY
noclegi Rimetea
Hotel Ewka
karpaty księgarnia KSIĘGARNIA
Losowa oferta karpacka Bezdroży
Promocja dnia wydawnictwa Bezdroża
Losowa oferta Bezdroży
Losowa oferta promocyjnej Bezdroży

Wydawnictwo Libra

Góry Wołają Góry wołają
Reprint wydanego w 1939 r. albumu fotograficznego wędrówki z obiektywem po polskich górach od Olzy po rzekę Czeremosz.76,00 zł


karpaty polecamy NASZE SERWISY
Bieszczadzki Portal Internetowy
Bieszczadzki Baza Noclegowa
Soliński Portal Internetowy
Spala
Poleski Portal Internetowy
Karpaty imprezy POLECAMY
apuseniexperience
festivalul-transalpin
Wydawnictwo Ruthenus
Bieszczay biegówki
Przydatne linki PRZYDATNE LINKI
Bałkany Balkany.Travel.pl
Green Mountain Holidays Green Mountain Holidays
rumunia.net.travel.pl Rumuńskie wyprawy
Towarzystwo Karpackie Towarzystwo Karpackie
Skarby Podkarpackie Skarby Podkarpackie
Carpati org Carpati.org
TOnZ - O. Bieszczadzki TOnZ - O. Bieszczadzki
[więcej ...]
Reklama google REKLAMA
Karpaty aktualności POGODA W KARPATACH wpisz interesującą cię miejscowość, pasmo górski lub szczyt.


ViewWeather.com - World weather forecast | Carpathian Mountains

.: PARTNERZY :.

Tatrzański Park Narodowy Babiogórski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Magurski Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Kurier Galicyjski


statystyka