Aby uzyskać informację jak publikować obrazy otwórz plik "Szybki Start.htm".